Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.05.20
A- A A+

KONSULTACJE

02-04-2020

W związku ze zbliżającym się końcem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz na podstawie informacji zebranych od przedsiębiorców z obszaru działania LGD, zaistniała sytuacja dot. konieczności wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu polegającym na m.in. wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji spożywczej.

 

Propozycja aktualizacji LSR dotyczy przedsięwzięcia 1.1.4, które obecnie brzmi: Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji spożywczej a modyfikacja ma polegać na wprowadzeniu przedsięwzięcia: „Utworzenie sieci współpracy w zakresie promocji usług turystycznych i okołoturystycznych gmin Gniewino i Wejherowo"

 

Proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rizwiju wprowadzono na str: 34-37, 41-42, 46 i 65 i zaznaczono kolorem czerwonym. 


Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat powyższych zmian drogą elektroniczną, pisząc na adres biur@bursztynowypasaz.pl.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż (wersja do konsultacji) - plik w formacie pdf

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.