Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

Uwaga wnioskodawcy i beneficjenci !

29-04-2020
Na podstawie art. 42b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020, poz. 217 z późn.zm)

informujemy o możliwości składania za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP dokumentów (w tym wniosków o płatność)
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z zastrzeżeniem konieczności zachowania wymogów określonych w cyt. przepisie Ustawy.

Dokumenty należy przesyłać na adres:
 
/x7tx0no864/SkrytkaESP
lub
/x7tx0no864/Skrytka
 
Informujemy, że dokumenty opublikowane w określonym formacie danych (np. wniosek o płatność, załączniki) winny być składane w tych formatach. Pozostałe dokumenty, dla których nie określono formatu można składać w formacie: docx, xml lub pdf. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.