Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

Targi Żywności w Finlandii 2020

18-05-2020
Ze względu na pandemię zawiązaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 , zostały odwołane  Targi Kauhajoki Food 2020, które miały mieć miejsce 4 - 6 IX 2020 r. 

Udział w targach w Finlandii stanowił kluczowy element realizacji projektu współpracy ponadnarodowej pt. „Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów”, dlatego realizacja projektu w tym roku nie będzie możliwa. 

Wszyscy partnerzy projektu (m.in. Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, LAG Suupohja Development Association z siedzibą w miejscowości Kauhajoki w Finlandii) podjęli decyzję o przełożeniu operacji na 2021 r.

W przypadku pojawiania się nowych informacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu w Stowarzyszeniu „Bursztynowy Pasaż” jest Justyna Wiszniewska, Specjalista ds. promocji i współpracy, dostępna pod nr tel. 535 310 828 oraz adresem e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl .
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.