Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

01.20.21
A- A A+

Konkurs BURSZTYNÓWKA 2020

15-06-2020

 

 

Z przykrością informujemy, że w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, VII edycja konkursu Bursztynówka skierowanego do osób amatorsko wytwarzających lokalne rękodzieło oraz potrawy kulinarne, zostaje odwołany.

Konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich oraz niepewność związana z pandemią uniemożliwiają zorganizowanie Gali Rozstrzygnięcia Konkursu oraz osiągnięcie wyznaczonych celów, którymi są m.in. aktywizacja społeczności lokalnej oraz wyróżnienie i zaprezentowanie zgłoszonych projektów.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz funpage’u na facebook’u, gdzie na bieżąco zamieszczane będą informacje dot. naszych pozostałych projektów i aktywności.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.