Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

01.20.21
A- A A+

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020

13-07-2020

 

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o organizacji tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w formule online.

W tym roku DOFE zaplanowano w dniach 25-27 września.

Pomimo obecnych trudności chcemy również i w tym roku świętować 16 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tym razem w nieco zmienionej formule – formule on-ine. Jest to podyktowane przede wszystkim troską o bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników wydarzenia.

Jak to zrobimy? Otóż spotkamy się przed ekranami naszych komputerów, tabletów, smartphonów

w ostatni weekend września, aby pokazać odbiorcom unijnych projektów jak wiele zmian nastąpiło w Polsce dzięki Funduszom Europejskim.

W związku z tym zapraszamy na stronę www.dniotwarte.eu, na której nasi Beneficjenci już wkrótce zaproponują wirtualne spacery, szkolenia online, webinaria i wiele innych atrakcji.

W programie tegorocznego wydarzenia znajdą się m.in.:

- program online na żywo z udziałem chętnych beneficjentów (25-27 września 2020 r.),

- webinaria, warsztaty online, szkolenia czy inne transmisje z udziałem beneficjentów FE,

- możliwość wirtualnych wycieczek u beneficjentów,

- prezentacje materiałów audio-wizualnych beneficjentów.

Ponadto, w ramach DOFE zaplanowano konkurs w dwóch odsłonach – pierwszy dla Beneficjentów, drugi – dla mieszkańców regionu. W obu przypadkach zadanie polegać będzie na nagraniu krótkiego, amatorskiego filmu promującego projekt (dla Beneficjentów) lub pokazującego zmiany jakie zaszły

w najbliższym otoczeniu dzięki FE (dla mieszkańców). Nagrodami w konkursie dla Beneficjentów będą nagrania profesjonalnych filmów promocyjnych, zaś dla mieszkańców – wartościowe nagrody rzeczowe.

Prosimy Państwa o przeanalizowanie proponowanej formuły tegorocznej edycji DOFE i zgłoszenie ewentualnego udziału w Wydarzeniu do 17 lipca 2020 r. na poniższe adresy mailowe:

•    Anna Lenczowska: a.lenczowska@pomorskie.eu (tel. 58 32 68 405),

•    Martyna Sawicka: m.sawicka@pomorskie.eu (tel. 58 32 68 175).

Na wszelkie pytania bądź wątpliwości odpowiemy pod ww. numerami telefonów.

Świętujmy razem 16 lat w Unii Europejskiej!
Więcej na: 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.