Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

ZNAMY TERMIN NABORU

20-08-2020

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż wystąpiło do Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o akceptację terminu naborów wniosków w konkursach:
- na PODJĘCIE działalności gospodarczej,

- na ROZWÓJ działalności gospodarczej (dla mikro i małych przedsiębiorców),
- dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Nabory przeznaczone będą dla wnioskodawców z obszaru Gminy Gniewino i gminy wiejskiej Wejherowo.

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to 30 IX 2020 r. Ogłoszenie naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej nastąpi po otrzymaniu akceptacji Marszałka.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą już teraz rozpocząć wypełnianie wniosku wraz z załącznikami, które opublikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (http://www.bursztynowypasaz.pl/wzory_wnioskow_.html).  W przypadku dodatkowych pytań i niejasności pracownicy biura pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel. 535 310 828, mailem biuro@bursztynowypasaz.pl oraz osobiście w biurze stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie. Zachęcamy do konsultacji na każdym etapie realizacji projektu.

 

UWAGA!
Pracownicy biura LGD pracują w systemie zdalnym. Przed przyjściem do biura koniecznie zadzwoń i umów się na spotkanie.

 

Podczas konsultacji osobistych w biurze stowarzyszenia zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (zostanie zachowany stosowny odstęp pomiędzy wnioskodawcami a pracownikami biura, miejsce przebywania petentów jest po każdym spotkaniu dezynfekowane, a przy wejściu  zmajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe).

Wnioskodawcy przychodzący do biura Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż zobowiązani są do posiadania własnych maseczek lub przyłbic.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.