Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

SPOTKANIE INFORMACYJNE

25-08-2020

4 września 2020 r. (piątek)

o godz. 9.00 w Bibliotece w Bolszewie (przy ul. Reja 9)
odbędzie się

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dotyczące zasad przyznawania pomocy, realizacji i rozliczania projektów

skierowanych dla osób zainteresowanych aplikowaniem 
w naborze na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Uwaga !

Z powodu sytuacji epidemicznej, w trosce o Państwa bezpieczeństwo ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.