Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

Aktywne Sołectwo 2020

02-09-2020

Z powodu ogłoszenia przez Rząd RP stanu epidemicznego uległa zmianie formuła przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu „Aktywne Sołectwo” 2020. Aby całkowicie nie rezygnować z przeprowadzenia konkursu, laureaci zostaną wyłonieni na podstawie formularzy zgłoszeniowych złożonych i ocenionych w zeszłym roku.

 

Zasady, wg których zostaną przyznane nagrody w Konkursie Aktywne Sołectwo 2020:

1. Nagrodzonych zostanie dwóch laureatów konkursu, po jednym z każdej gminy członkowskiej.

2. Nagrodą będą bony podarunkowe do wybranego przez laureata punktu handlowegoo wartości 1 500,00 zł brutto.

3. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń do konkursu złożonychi ocenionych przez Komisję Konkursową w roku 2019, w myśl Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezesa nr 30/LGD/2019 z dnia 12.06.2019 r.

4. Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostają przyznane sołectwomlub organizacjom społecznym, które w edycji 2019 zajęły pierwsze miejsca „po podium” wśród wyłonionych przez komisję laureatów, (czyli miejsce 5 wśród podmiotów w Gminy Gniewino i miejsce 6 wśród podmiotów z Gminy Wejherowo), wg punktacji przyznanej przez członków Komisji Konkursowej.

5. Laureaci konkursu zostaną listownie poinformowani o otrzymanej nagrodzieoraz będą poproszeni o wskazanie drogą mailową lub telefoniczną punktów handlowych,w których zostaną zakupione karty podarunkowe.

6.  Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub będą przekazane osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Lista laureatów konkursu w 2019 roku wygląda następująco:

 

 

A zatem nagrody w tym roku w postaci kart podarunkowych o wysokości 1 500 zł netto, do wykorzystania w jednym z wymienionych punktów handlowych  (Biedronka, Leroy Merlin, Media Expert lub Comes) otrzymuje:

- Sołectwo ŁĘŻYCE (Gmina Wejherowo)

- Sołectwo MIERZYNO (Gmina Gniewino)

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych zakupów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.