Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

09.24.20
A- A A+

Spotkanie informacyjne

07-09-2020

W piętek, 4 września w Bolszewie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej, w którym wzięło udział 28 osób. Informacje z zakresu wypełniania i rozliczania dokumentacji aplikacyjnej szczegółowo omówiła Emilia Waśkowska – Specjalista ds. naboru wniosków i administracji w biurze Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż.

 

Pomimo nietypowych okoliczności związanych ze stanem epidemicznym, dziękujemy za tak liczne przybycie oraz bezwzględne dostosowanie się do wytycznych Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

Podziękowania, należą się Państwu, również za wnikliwe przygotowanie do spotkania i zadawanie szczegółowych pytań. Nasza obopólna współpraca zaowocowała licznymi deklaracjami złożenia wniosków w najbliższym naborze (ok. 80%).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.