Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

03.03.21
A- A A+

Spotkanie refleksyjne

15-02-2021

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków, beneficjentów, potencjalnych wnioskodawców i osoby aktywne w lokalnej społeczności na spotkanie refleksyjne.

W tym roku spotkanie będzie miało formę webinarium,

które odbędzie sie we wtorek, 23 lutego 2020 r. o godz. 11.00.

 

Podczas spotkania m.in. spróbujemy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
- Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
- Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęciu udziału w spotkaniu pisząc na adres mailowy biuro@bursztynowypasaz.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 19.02.2021 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.