Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

03.03.21
A- A A+

WYNIKI

04-02-2021

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 25/2020 w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 wpłynęły 3 wnioski.

 

3 lutego 2021 r. Rada ds. PROW dokonała oceny zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji oraz dokonała wyboru projektów do realizacji. Zgodnie z obowiązującą procedurą wyboru operacji poniżej publikujemy dokumenty z zakończonej oceny.

 

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 25/2020 -  pobierz

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 25/2020 - pobierz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.