Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.21.21
A- A A+

KONSULTACJE

18-05-2021

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację projektów w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" zdecydowało przyznać dodatkową pulę na przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm oraz 2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego- w sumie 325 000,00 euro. Nabory wniosków na te zadania- nie wcześniej niż pod koniec br. 

Dodatkowo, żeby nabory przebiegły sprawnie i szybko zmianie ulegają lokalne kryteria wyboru operacji w taki sposób, aby większe szanse na realizację miały projekty, które z założenia można zrealizować z krótkim czasie. Wszystkie zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać e-mailowo na adres: biuro@bursztynowypasaz.pl.

Do pobrania:
- Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz
- Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.