Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.22.21
A- A A+

DODATKOWE ŚRODKI

18-05-2021

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację projektów w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" zdecydowało przyznać dodatkową pulę na następujące przedsięwzięcia:
- 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
- 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm (Rozwój działalności gospodarczej)
- 2.2.2 Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego
- w sumie 325 000,00 euro.

 

Nabory wniosków na te zadania zostaną ogłoszone nie wcześniej niż pod koniec bieżącego roku. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.