Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Strona główna

06.22.21
A- A A+

WYNIKI KONKURSU

08-06-2021

We wtorek, 8 czerwca br. Komisja Konkursowa oceniła projekty zgłoszone do szóstej edycji Konkursu „Aktywne Sołectwo w koncepcji inteligentnych wiosek” obradując w składzie:

- Michał Słowik – Prezes Stowarzyszenia,

- Aleksandra Dobrzańska – Wiceprezes Stowarzyszenia,

- Elżbieta Malec - Sączawa – przedstawiciel CKSTiB w Gniewinie,

- Natasza Sobczak – Dyrektor BCKGW

- Emilia Waśkowska - specjalista ds. naboru wniosków i administracji Stowarzyszenia.

 

Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty spełniały warunki uczestnictwa oraz przyczyniały się do osiągnięcia celów opisanych w regulaminie. Kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie, Komisja Konkursowa wyłoniła 4 najwyżej ocenione projekty z Gminy Gniewino i 5 z Gminy Wejherowo. Szczegółowe wyniki znajdują się poniżej:

 

GMINA GNIEWINO:
1. 12 Drużyna Harcerska im. Armii Krajowej „Baszta” z Kostkowa – 25,6 pkt.

2. Sołectwo Mierzyno – 21,2 pkt.

3. Sołectwo Rybno – 20,6 pkt.

4. Sołectwo Chynowie – 20,6 pkt.

 

GMINA WEJHEROWO:

1. Sołectwo Gościcino – 25,8

2. Sołectwo Sopieszyno – 25,6

3. Stowarzyszenie Eco-Kąpino – 23,2

4. Sołectwo Warszkowo – 18,6 pkt.

5. Sołectwo Gowino – 15,6 pkt.

 

W tym roku poza podium znalazły się: w Gminie Gniewino – Sołectwo Mierzynko z 17,8 pkt. oraz w Gminie Wejherowo Stowarzyszenie „Orle to My” z 14,6 pkt.

 

Każdy z 9 nagrodzonych wnioskodawców otrzyma bony o wartości 2000 zł brutto, do wykorzystania w punkcie handlowym COMES.

 

Termin i miejsce przekazania nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.