Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Królowa Śniegu - Wicko

11.27.21
A- A A+

Królowa Śniegu - Wicko

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 4 i 5 marca gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku gdzie dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru całej gminy miały okazję uczestniczyć w interaktywnych warsztatach. Głownym tematem zajęć była temperatura, szczególnie w kontekście ciekłego azotu. Dzieci sprawiały wrażenie zainteresowanych, zresztą sami oceńcie - fotorelacja poniżej.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.