Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Interaktywna edukacja

01.18.22
A- A A+

Interaktywna edukacja

      4 gminy, 15 szkół, 260 godzin doświadczeń ,120 rozdanych nagród i ponad 1700 uczestników – uczniów szkół podstawowych. Tak właśnie wygląda podsumowanie 6 dniowego przedsięwzięcia pt. „Młody Inżynier Eksperymentuje”. Dziękujemy przede wszystkim głównemu sponsorowi firmie Lane Energy Poland oraz wykonawcy interaktywnych warsztatów firmie Edu Fun z Gdyni. Oczywiście podziękowania ślemy także do gminnych ośrodków kultury oraz szkół podstawowych, które udostępniły nam sale na potrzeby warsztatów. Mamy nadzieję, że zajęcia przypadły do gustu zarówno uczniom jak i ich opiekunom. Trzymamy także kciuki za kontynuację powyższego projektu oraz jemu podobnych w przyszłości.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.