Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Kontakt

11.27.21
A- A A+

Kontakt

Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" Lokalna Grupa Działania


Adres
biura:

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

Lokalna Grupa Dzialania
Ul. Szkolna 3
84-250 Gniewino

 

NIP 587 163 33 43
KRS 0000258825

W budynku Hali Widowiskowo - Sportowej w Gniewinie
I piętro
wejście od strony szkoły

 

Tel: 535 310 828

( tel. 58 738 90 15 będzie aktywny tylko do końca sierpnia 2018 r.)

 

e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl

 

Godziny funkcjonowania biura LGD - 8:00 - 16:00
Godziny przyjmowania interesantów -  9:00 - 15:00„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.