Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Kopalino - lipiec 2013

11.27.21
A- A A+

Kopalino - lipiec 2013

Kolejna impreza i prawie 40 osób poznających tajniki dyscypliny nordic walking, to z naszego punktu widzenia bardzo satysfakcjonujący wynik. Szczególnie biorąc pod uwagę aurę sprzyjającą bardziej wylegiwaniu się na plaży a niżeli aktywnemu spędzaniu niedzielnego popołudnia. Udowodniliśmy, że współpraca (tym razem z Samorządem Gminy Choczewo) przynosi bardzo pozytywne i wymierne efekty. Dziękujemy wszystkim uczestnikom instruktaży i odpowiadając na Państwa pytania ... "Tak!, to jeszcze nie koniec podobnych eventów". Dlatego zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i dalszego udziału w imprezach. CHODŹ Z NAMI !!!

 

 

Filmik z przebiegu imprezy...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.