Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Krokowa

11.27.21
A- A A+

Krokowa

Tym razem „Teatr Władcy Lalek” wystąpił na scenie Domu Ludowego w Sławoszynie ze sztuką „Bajka z malowanej skrzyni”. Spektakl przyciągnął ponad 110 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w Żarnowcu i Sławoszynie. Dzieci niczym zaczarowane śledziły losy małego kurczaka, nie raz ostrzegając go przed lisem. Na koniec aktywnie uczestniczyły w przygotowanej lekcji teatralnej, która po raz kolejny sprawiła im wiele radości.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.