Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Laureatki konkursu

11.27.21
A- A A+

Laureatki konkursu

Korzystając z okazji chcielibyśmy Państwu przedstawić sylwetki laureatek naszego konkursu fotograficznego "Bursztynowy Obiektyw". Konkurs miał na celu promocje naszego obszaru i takiej tematyki dotyczyły nadsyłane prace. Jednak na konkursie historia się nie kończy... Panie zapewniły nas, że od czasu do czasu pochwalą się próbką swoich prac, my z kolei przy pomocy strony internetowej będziemy mogli je zaprezentować szerszej publiczności. Z tego miejsca zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do przesyłania na adres t.madaj@bursztynowypasaz.pl zdjęć pokazujących uroki naszego regionu, a tych jak wiadomo nie brakuje!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.