Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: LSR na lata 2016-2023

11.27.21
A- A A+

LSR na lata 2016-2023

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy, iż złożona przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 została wybrana do realizacji.

 

Konkurs dotyczył 20 grup z Województwa Pomorskiego, które opracowały i złożyły swoje strategie. Zgodnie z założeniami nasza będzie realizowana przy pomocy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, przedsiębiorcom oraz instytucjom i organizacjom, które aktywnie uczestniczyły w pracach zmierzających do jej opracowania. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do zrównoważonego rozwoju Obszaru LGD Bursztynowy Pasaż (Gminy Gniewino oraz Gminy Wejherowo).

 

 

 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż LGD na lata 2016 - 2023 - wersja z 18.05.2020 r.

 

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r. - plik w formacie pdf

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2019 r. - plik w formacie pdf 

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2020 r. - plik w formacie pdf

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.