Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Obszar LGD Bursztynowy Pasaż

10.22.18
A- A A+

Obszar LGD Bursztynowy Pasaż

 

Głównym celem Lokalnej Grupy Działania Bursztynowy Pasaż jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Gminy Gniewino oraz Wejherowo.

Lokalna Strategia Rozwoju to przede wszystkim organizowanie naborów wniosków i realizacja przez beneficjentów projektów o charakterze infrastrukturalnym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.