Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Nadesłane prace

11.27.21
A- A A+

Nadesłane prace

Drodzy Państwo,

 

Miło nam poinformować, że do konkursu "Bursztynówka 2013" zgłosiło się 12 osób w kategorii rękodzielnictwo oraz 4 osoby w kategorii kulinaria. Poniżej przedstawiamy zestawienie nadesłanych propozycji wraz z ich autorami. Prace zostaną ocenione zgodnie z regulaminem konkursu, autorzy najwyżej ocenionych prace zostaną nagrodzeni. Jednak już teraz chcieliśmy wszystkim z Państwa podziękować za nadesłanie prac oraz pogratulować niebywałych talentów.

 

 

  Zestawienie nadesłanych prac w kategoriach: Najlepszy produkt rękodzielniczy i kulinarny

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.