Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Nowa Wieś Lęborska

11.27.21
A- A A+

Nowa Wieś Lęborska

Tym razem Teatr „Władcy Lalek” występował na scenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej przed dziećmi z klas I-III okolicznych szkół podstawowych. Barwnie opowiedziana historia Czerwonego Kapturka, przykuła uwagę wszystkich zgromadzonych widzów, a zebrało się ich ok.200. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.