Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: O inicjatywie

11.27.21
A- A A+

O inicjatywie

Inicjatywa ma na celu ułatwić najmłodszym mieszkańcom naszego obszaru LGD dostęp do atrakcji z jakimi nie mają do czynienia na codzień. Spektakle kukiełkowe przeprowadzane przez profesjonalnych artystów przekazują za pośrednictwem zabawy ważne morały i wartości życiowe. Dodatkową uczestnicy będą mieli okazje poznać historię teatru, także kukiełkowego. Spektakle będą realizowane w każdej z 6 gmin obszaru LGD nasszego stowarzyszenia.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.