Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Obliwice - wrzesień 2013

01.18.22
A- A A+

Obliwice - wrzesień 2013

Weekend 14 września - sobota. W Gminie Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Obliwice odbyła się Wielka Biesiada Ekologiczna. Uczestnicy imprezy mieli okazję zobaczyć między innymi V Międzynarodowy Wielki Turniej Łuczniczy pamięci Krzysztofa Markowskiego, Plenerową Biesiadę Artystów czy Wielką Bitwę Siłaczy. Nasze Stowarzyszenie wspomagało organizacyjnie Rajd Grand Prix Nordic Walking Nowej Wsi Lęborskiej 2013 podsumowujący sezon letni. Zawodnicy mieli do przemierzenia ponad 20 kilometrów trasami powstałymi w ramach projektu „Pomorskie Parki Nordic Walking”. Rajd miał charakter inauguracyjny gdyż towarzyszyło mu symboliczne odsłonięcie tablicy będącej częścią ww. Projektu. Poniżej fotorelacja z imprezy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.