Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Obszar działania

11.27.21
A- A A+

Obszar działania

 

 

Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 18 członków z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Obszar LGD obejmuje 2 gminy: Gniewino oraz Wejherowo.

 

Charakterystyka gmin LGD

                                                              

Nazwa Gminy

Powierzchnia

Liczba ludności

Typ Gminy

Gmina Wejherowo

194,08 km²

23 039

Wiejska

Gmina Gniewino

176,21 km²

7 329

Wiejska

Razem

370,29 km²

30 368

------

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.