Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Paulina Fularczyk

11.27.21
A- A A+

Paulina Fularczyk

O sobie w kilku słowach:

 

"Mam na imię Paulina, jestem tegoroczną maturzystą. Fotografią interesuję się od 15 roku życia. Fascynuję się przyrodą, uwielbiam fotografować właśnie naturę. Jednym z moich ulubionych tematów jest morze (w końcu jestem dziewczyną z nad morza) i jezioro. Często łapię w obiektywie odbite w tafli wody promienie słoneczne. Lubię fotografować rodzinne uroczystości, z których powstają potem pamiątkowe albumy. Fotografia to moja cicha, wielka pasja, której oddaje się prawie w każdej wolnej chwili."

 

Poniżej przedstawiamy prace Pani Pauliny...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.