Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Plan Komunikacji

01.18.22
A- A A+

Plan Komunikacji

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 5 Lokalnej Srategi Rozwoju - Plan Komunikacji.

 

Załączniik nr 5 LSR - Plan Komunikacji 2016-2020

 

Plan komunikacji 2017 - plik w formacie pdf

Plan komunikacji 2018 - plik w formacie pdf

Plan komunikacji 2019 - plik w formacie pdf
Plan komunikacji 2020 - plik w formacie pdf
Plan komunikacji 2021 - plik w formacie pdf

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.