Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: ppnw

07.01.22
A- A A+

ppnw

 

Projekt „Pomorskie Parki Nordic Walking” powstał dzięki współpracy dwóch lokalnych grup działania „Kaszubskiej Drogi” oraz „Bursztynowego Pasażu”. Nie obyło by się jednak bez pomocy oraz zaangażowania samorządów gmin i nadleśnictw znajdujących się na obszarach działania powyższych stowarzyszeń. Głównym celem Projektu było poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz sportowej na obszarze objętym lokalnym strategiami rozwoju. Podpisanie umowy przyznania pomocy na realizacje projektu z Samorządem Województwa na łączną kwotę ponad 260 000,00 złotych  w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiło wytyczenie oraz oznakowanie 11 Pomorskich Parków Nordic Walking, co przyczyniło się do powstania ponad 330 kilometrów  szlaków przystosowanych specjalnie dla potrzeb owej dyscypliny sportowej.

 

Trasy przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z tą dyscypliną, jak również dla tych, którzy szukają wyzwań o charakterze sportowym. Szlaki stanowią sieć posiadającą punkty wspólne, na których trasy krzyżują się bądź pokrywają. Umożliwia to  dowolne wydłużanie, skracanie lub zmianę kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają ponadto szczegółowe mapy oraz  ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych dyscypliny nordic walking. Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeniach rozciągających. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów „chodzenia z kijkami”, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak bieganie, narciarstwo biegowe czy turystyka kwalifikowana.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sieci tras na terenie następujących gmin:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.