Jesteś tutaj: PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

04.24.17
A- A A+

PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

Stosowanie przejrzystej Procedury oceny zgodności i wyboru operacji przez podmioty inne niż LGD nakładają na Lokalne grupy działania przepisy unijne. Szczegółowo zakres czynności związanych z przeprowadzeniem naboru i wyboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawia Wytyczna 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, której to zapisy przełożyliśmy na naszą Procedurę.

 

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.