Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Projekty PO RYBY 2007-2013

09.20.19
A- A A+

Projekty PO RYBY 2007-2013

Jednym z zadań statutowych Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” jest promocja turystyki.  W tym celu realizujemy projekt o charakterze promocyjnym pn. „Zabaw się z Pradoliną Łeby- wydanie puzzli i gry memory”.

 

W ramach projektu powstaną:

 

- 240 elementowe puzzle przestawiające mapę 9 gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby z zaznaczonymi najważniejszymi atrakcjami turystycznymi w formie miniaturowych rysunków obiektów i piktogramów.

- karty „memory” dotyczące rzemiosła i kultury rybackiej z podpisami w języku kaszubskim

- karty „memory” przedstawiające zdjęcia najważniejszych atrakcji  turystycznych.

 

Materiały promocyjne będą gotowe wczesną wiosną. Całkowity koszt realizacji projektu to 24 363,00 zł. 85% pochodzi z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.