Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Przedszkolaki Łeba

11.27.21
A- A A+

Przedszkolaki Łeba

Tegoroczna edycja „Teatru na miedzy” odbyła się w nowej odsłonie. Wszystko za sprawą przedstawienia pt. „Wybierz numer 112”, który wystawił Teatr Gargulec z Gdyni. Aktorzy w zabawny sposób uczyli dzieci jak prawidłowo wezwać pomoc i w jakich sytuacjach należy to robić. Dzieci poznały działanie telefonu alarmowego od strony wzywającego pomocy, od strony dyspozytora oraz udzielającego pomocy. Poprzez wyśpiewywanie numeru alarmowego oraz próbę wybierania go na wielkim telefonie utrwaliły go sobie na wypadek sytuacji alarmowych. W przedstawieniach wzięło udział 173 dzieci z łebskich przedszkoli i klas I-III SP. Przy okazji chcielibyśmy podziękować Księdzu Zenonowi Myszk za udostępnienia Sali w Centrum Kultury i Formacji Boleniec. Przedstawienia były finansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.