Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Rada ds. PROW

11.27.21
A- A A+

Rada ds. PROW

Rada ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich składa się z co najmniej 50 % z partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród członków Zebrania. Obecnie Rada liczy 7 członków, którzy na posiedzeniach będą oceniać operacje zgłoszone do ogłaszanych konkursów.

 

Skład Rady ds. PROW:

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Nazwa reprezentowanej instytucji

 

Sektor

1.

Anna Munch

_____________

mieszkańcy

 

2.

Jerzy Czupryński

Gospodarstwo Agroturystyczne "Czyprynówka"

sektor gospodarczy

3.

Rafał Kamiński

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadolu

sektor społeczny

4.

Piotr Hebda

Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu

sektor społeczny

5.

Maciej Milewski

Gmina Wejherowo

sektora publiczny

6.

Piotr Januszewski

Firma Handlowo - Usługowa

sektor gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamin Rady ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.