Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Rajdy Nordic Walking 2013

11.27.21
A- A A+

Rajdy Nordic Walking 2013

Poniżej podsumowanie naszych nordicowych wzmagań w roku 2013, liczby nie kłamią łącznie około 150 osób z całej Polski wzięło udział w organizowanych przez nas instruktażach. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności przyczynia się do rozpropagowania tej dyscypliny w naszym regionie. Dziękujemy także Samorządom Gmin za pomoc w organizacji, a także naszemu zaprzyjaźnionemu  instruktorowi Adamowi Centkowskiemu za profesjonalne przeprowadzenie zajęć. Do zobaczenia na wiosnę !!!

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.