Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Dokumentacja konkursowa

11.27.21
A- A A+

Dokumentacja konkursowa

Konkurs  „Bursztynowy obiektyw”  ma za zadanie promocję najciekawszych zdaniem autorów miejsc naszego regionu, bądź aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zdjęcia można przesyłać drogą elektroniczną na adres biura stowarzyszenia. Jedynym warunkiem będzie spełnienie wymogów technicznych, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu. Nagrodą dla autorów dwóch najlepszych prac będzie udział w profesjonalnym kursie fotograficznym. Ponadto zdjęcia te będą upublicznione na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl oraz za zgodą autorów publikowane w naszych materiałach informacyjno – promocyjnych. Serdecznie zapraszamy do udziału i nadsyłania swoich propozycji wszystkich młodych entuzjastów fotografii.  

 

 

Regulamin konkursu "Bursztynowy obiektyw"

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.