Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Rozstrzygnięcie Konkursu

11.27.21
A- A A+

Rozstrzygnięcie Konkursu

W dniach 6 i 7 sierpnia odbył się kurs fotograficzny dla laureatów konkursu "Bursztynowy Obiektyw". Głównym tematem nadsyłanych prac był nasz obszar LGD widziany oczami młodych hobbystów fotografów. Zwyciężczyniami zostały:

 

- Pani Paulina Fularczyk (I miejsce)

- Pani Klaudia Dawidowska (II miejsce)

- Pani Weronika Styn ( III miejsce) 

 

Kurs obejmował część teoretyczną dotyczącą kwestii technicznych samego sprzętu, techniki wykonywania zdjęć oraz część praktyczną podczas, której uczestnicy mogli wcielić w życie poznaną teorię. wszystko w pięknych okolicznościach przyrody i architektury gdyż zdjęcia były wykonywane na terenie Kompleksu Pałacowo - Parkowego w Krokowej. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz gratulujemy zwyciężczyniom. Poniżej kilka zdjęć będących efektem kursu.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.