Jesteś tutaj: Rozwój mikro i małych firm

01.22.18
A- A A+

Rozwój mikro i małych firm

Przedsięwzięcie 1.1.2: Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm

 

Grupy docelowe: Przedsiębiorcy, szczególnie zatrudniający osoby z grup defaworyzowanych.

 

Limit pomocy w ramach jednego konkursu i jednego naboru wynosi maksymalnie 100 000,00 zł. Wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć 1 miejsce pracy, z tym że nie dotyczy to wsparcia łącznie (w więcej niż jednym projekcie) mniejszego niż 25 tysięcy złotych.

 

Wysokość wsparcia do 70 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

Preferowane operacje: Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

Harmonogramy konkursów: Harmonogramy planowanych naborów wniosków w ramach LSR 

 

Legislacja: Akty prawne

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.