Jesteś tutaj: Środki dla organizacji pozarządowych

01.22.18
A- A A+

Środki dla organizacji pozarządowych

Przedsięwzięcie 1.2.2: Promocja obszaru, w tym produktu lokalnego

 

Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe

 

Wysokość wsparcia: maksymalna intensywność pomocy wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

Przedsięwzięcie 2.2.2: Wzmocnienie aktywności i kapitału społecznego

 

Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe

 

Wysokość wsparcia: maksymalna intensywność pomocy wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1: Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo – krajobrazowych  i kulturowo – historycznych, w tym tradycji regionalnych

 

Grupy docelowe: Organizacje pozarządowe

 

Wysokość wsparcia: maksymalna intensywność pomocy wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Preferowane operacje: Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

Harmonogramy konkursów: Harmonogramy planowanych naborów wniosków w ramach LSR 

 

Legislacja: Akty prawne

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.