Jesteś tutaj: Statut

01.22.18
A- A A+

Statut

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia, pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest to podstawa działania – wyznacza granice, na której stowarzyszenie opiera swoją aktywność.

 

 

  Statut Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" z dnia 21.12.2015 r.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.