Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Statut

11.27.21
A- A A+

Statut

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia, pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest to podstawa działania – wyznacza granice, na której stowarzyszenie opiera swoją aktywność.

 

 

Statut Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" z dnia 21.12.2015 r.

 

Regulamin Biura LGD - plik w formacie doc

Załącznik nr 6 do Regulaminu organizacyjnego biura Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” - plik w formacie docx
Plan szkoleń pracowników biura Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" - plik w formacie pdf

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.