Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Szkoły Podstawowe

07.01.22
A- A A+

Szkoły Podstawowe

Inicjatywa "Teatr na miedzy" skierowana do przedszkolaków dotarł prawie do końca, liczby nie kłamią ponad 640 dzieci w wieku 3 - 6 lat miało okazje zobaczyć spektakl kukiełkowy z udziałem artystów ze Słupska. Teraz przyszedł czas na szkoły podstawowe a konkretnie dzieci z klas I - III. Znamy już prawie wszystkie terminy i konsekwentnie będziemy zdawać relacje tym bardziej, że dodatkowo oprócz spektaklu przeprowadzona będzie lekcja teatralna. Dzieci będą mogły między innymi poznać odpowiedzi na pytania : Czym różni się mapet od kukiełki oraz jak gra się pacynką? Spekatkle odbędą się głównie na przełomie października i listopada br.Także zapraszamy do śledzenia naszej strony.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.