Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Teatr uliczny - wicko

11.27.21
A- A A+

Teatr uliczny - wicko

Gmina Wicko już po raz szósty obchodziła swoje święto. W tym roku Święto Gminy Wicko trwało tylko dwa dni jednak atrakcji z pewnością nie brakowało. Obchody rozpoczęły się w piątek (18 lipca) od uroczystego podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy gminą Wicko a belgijską gminą Zonnebeke  na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

Zwieńczeniem obchodów Dni Gminy Wicko był spektakl teatralny pt. "Mój Remus" przygotowany przez Teatr Młodych Gotów. Występ teatru można było zobaczyć dzięki wsparciu naszego Stowarzyszenia. Po nim nastapił pokaz fajerwerków i zabawa do białego rana przy muzyce z DJ’em.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.