Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: UMOWA RAMOWA Z 23.05.2016

09.24.21
A- A A+

UMOWA RAMOWA Z 23.05.2016

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, iż 23 maja 2016 roku, Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania podpisało umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023.

 

 Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

 

 Plan Szkoleń Rady ds. PROW - plik w formacie doc

 

 Aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji

 

 Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - pobierz

 

Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - pobierz


ZESTAWIENIE WYDATKÓW:

 

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r.  za okres lipiec- grudzień 2016

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r.  za okres styczeń - luty 2017

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r. za 2017

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r. za okres styczeń - czerwiec 2018 r.

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r. za 2018

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r. za okres styczeń - czerwiec 2019

Wydatki związane z Umową przyznania pomocy nr. 00006—6937-UM1100008/16 z dnia 12.07.2016 r. za okres wrzesień - październik 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.