Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Wicko - kwiecień 2013

11.27.21
A- A A+

Wicko - kwiecień 2013

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowana została inauguracja Projektu oraz przemarsz po trasie czerwonej. Impreza miała charakter uroczysty z racji zakończenia prac nad powstaniem wszystkich 11 Pomorskich Parków Nordic Walking. Ta konkretna trasa powstała w ramach projektu współpracy stanowi wyzwanie zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów w tej dyscyplinie. Cieszy nas bardzo wysoka frekwencja wśród "chodzących z kijami". Pomimo nie do końca wiosennej aury przybyło ponad 70 osób. Dlatego mamy nadzieję, że dyscyplina nordic walking na całym obszarze LGD będzie się dalej cieszyła rosnącą popularnością, szczególnie patrząc z perspektywy stworzonych na jej potrzeby tras.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.