Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Wicko - marzec 2014

11.27.21
A- A A+

Wicko - marzec 2014

4 i 5 marca tego roku będziemy gościć w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku gdzie przedszkolaki z obszaru gminy poznają specjalnego gościa - Królową Śniegu. Poza odpowiedziami na pytania: Skąd się bieże śnieg? Czy istnieje coś takiego jak suchy lód? Dzieci będą świadkami ciekawych i pouczajacych doświadczeń i mroźnych eksperymentów. Relacja z tego wydarzenia juz niebawem na naszej stronie.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.