Jesteś tutaj: WYNIKI NABORÓW

11.20.17
A- A A+

WYNIKI NABORÓW

 

WYNIKI NABORÓW

 

  • Nabór 1/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 

Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 1/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 2/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 3/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny: „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF 

 

  • Nabór 4/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.