Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: WYNIKI NABORÓW

11.27.21
A- A A+

WYNIKI NABORÓW

 

 

 • Nabór 1/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 
Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 1/2017 - plik w formacie PDF

 

 • Nabór 2/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF

 

 • Nabór 3/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny: „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF 

 

 • Nabór 4/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF

 

 • Nabór 5/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.
Zakres tematyczny:„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej” w zakresie  „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Lista operacji wybranych dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF

 

 • Nabór 6/2017

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, nie wpłynął żaden wniosek.
W związku z powyższym konkurs będzie powtórzony w 2018 r.

 

 • Nabór 7/2018

o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 
Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 7/2018 - plik w formacie PDF

 

 • Nabór 8/2018

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 8/2018 - plik w formacie JPG

 

 •  Operacja własna LGD nr 1/OW/2018

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia  04.10.18 dotyczącego realizacji operacji własnej nr 1/OW/2018 informujemy, że w terminie 04 października- 04 listopada 2018 r.  żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przygotowuje wniosek na realizację tego przedsięwzięcia.

 • Nabór 9/2018

o przyznanie pomocy o numerze 9/2018 w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 9/2018 - plik w formacie PDF

 

 • Nabór 10/2018

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 10/2018 - plik w formacie png
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 10/2018 - plik w formacie png

 • Nabór 11/2018

Nie wpłynęły żadne wnioski.

 • Nabór 12/2018

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 12/2018 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 12/2018 - plik w formacie pdf

 • Nabór 13/2018

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie png
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 13/2018 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 13/2018 - plik w formacie pdf

 

 • Operacja własna LGD

- Protokół z XXXII posiedzenia Rady ds. PROW z 6 lutego 2019 r. - plik w formacie pdf
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów - plik w formacie pdf

 • Nabór 14/2019

- Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 14/2019 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 14/2019 - plik w formacie pdf

 • Nabór 15/2019

Nie wpłynęły żadne wnioski.

 • Nabór 16/2019

- Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 16/2019 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 16/2019 - plik w formacie pdf

 • Nabór 17/2019

- Protokół z XLI posiedzenia Rady ds. PROW z 24 kwietnia 2019 r. - plik w formacie pdf
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 17/2019 - plik w formacie pdf
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 17/2019 - plik w formacie pdf

 • Nabór 18/2019

- Protokół z XLII posiedzenia Rady ds. PROW 25.06.2019 r. Gniewino - pdf

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 18/2019 - jpg
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 18/2019 - pdf
- Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR po weryfikacji protestów - pdf

 • Nabór 19/2019

Nie wpłynęły żadne wnioski.

 • Nabór 20/2019

- Protokół z XLV posiedzenia Rady ds. PROW 21.11.2019 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 20/2019 -  pobierz
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 20/2019 - pobierz
- Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 20/2019 - pobierz
 • Nabór 21/2020

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 21/2020 -  pobierz
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 21/2020 - pobierz
- Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 21/2020 - pobierz

 • Nabór 22/2020

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 22/2020 -  pobierz
- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 22/2020 - pobierz
- Pełna lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanaych punktów dla naboru 22/2020 po rozpatrzeniu protestów - pobierz

 • Nabór 23/2020

  - Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 23.11.2020 r. Gniewino - pobierz
  - Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 23/2020 -  pobierz
  - Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 23/2020 -  pobierz

   

 • Nabór 24/2020

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 24/2020 -  pobierz

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 24/2020 - pobierz

 

 • Nabór 25/2020

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 25/2020 -  pobierz

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 25/2020 - pobierz

 

 • Nabór 26/2020

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 03.02.2021 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 26/2020 -  pobierz

- Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 26/2020 - pobierz


Nabór 27/2021

- Protokół z posiedzenia Rady ds. PROW 21.04.2021 r. Gniewino - pobierz

- Lista operacji zgodnych / niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju w ramach naboru nr 27/2021 -  pobierz

- - Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wg liczby uzyskanych punktów dla naboru nr 27/2021 - pobierz
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.