Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: WYNIKI NABORÓW

12.12.18
A- A A+

WYNIKI NABORÓW

 

 

  • Nabór 1/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 

Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 1/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 2/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 2/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 3/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny: „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w ramach poddziałania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 3/2017 - plik w formacie PDF 

 

  • Nabór 4/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 4/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 5/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

Zakres tematyczny:„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej” w zakresie  „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 
Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 5/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 6/2017

Biuro Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, nie wpłynął żaden wniosek.

W związku z powyższym konkurs będzie powtórzony w 2018 r.

 

  • Nabór 7/2017

o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. 

Zakres tematyczny: „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w ramach poddziałania „Rozwijanie działalności gospodarczej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 7/2017 - plik w formacie PDF

 

  • Nabór 8/2017

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 7/2017 - plik w formacie PDF

 

  •  Operacja własna LGD nr 1/OW/2018

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia  04.10.18 dotyczącego realizacji operacji własnej nr 1/OW/2018 informujemy, że terminie 04 października- 04 listopada 2018 r.  żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 2.1.2 Działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
W związku z powyższym Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" przygotowuje wniosek na realizację tego przedsięwzięcia.
  • Nabór 9/2017

o przyznanie pomocy o numerze 9/2018 w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 „Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

Lista operacji wybranych / niewybranych dla naboru 9/2018 - plik w formacie PDF

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.