Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Wypełnij ankietę i odbierz nagrody

07.01.22
A- A A+

Wypełnij ankietę i odbierz nagrody

ANKIETA BADAJĄCA JAKOŚCI ŻYCIA
NA OBSZARZE
 STOWARZYSZENIA BURSZTYNOWY PASAŻ

 

w związku z przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
zwracamy się do Państwa 
z prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opinią
na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru gmin:
Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miasta Łeba.

 

Ankieta jest anonimowa, chyba że wyrażą Państwo chęć wzięcia udziału w konkursie
Lokalna Strategia Rozwoju szansą dla nas,
odpowiadając na pytanie konkursowe, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych
oraz uzupełniając dane kontaktowe.

 

Do wygrania:

nagroda nr 1: Karta podarunkowa o wartości 2 000 zł do Media Expert

nagroda nr 2: Karta podarunkowa o wartości 1 500 zł do Media Expert

nagroda nr 3: Karta podarunkowa o wartości 1 000 zł do Media Expert

 

Wystarczy tylko uzupełnić ankietę i odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
Jak wyobrażasz sobie swoją wieś jako Smart Village (inteligentna wieś)?

 

Koncepcja Smart Village dotyczy rozwoju pojedynczej miejscowości, sołectwa które zamieszkujesz. Koncepcje mają wskazywać korzyść dla lokalnej społeczności w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu. Mają dotyczyć rozwoju technologii cyfrowej i telekomunikacyjnej lub lepszego wykorzystania wiedzy. W Smart Village najważniejsze jest partnerstwo oraz partycypacja lokalnego społeczeństwa, czyli co mieszkańcy chcą i mogą sami zrobić dla swojej miejscowości / sołectwa?Link do ankiety online oraz Regulaminu Konkursu znajduje sie poniżej. 

 


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec lipca 2022 r.

  

 

Wypełnij ankietę i wygraj atrakcyjne nagrody >>>ANKIETA ONLINE<<<

Regulamni Konkursu" Lokalna Strategia Rozwoju szansą dla nas" >>>REGULAMIN<<<

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.