Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Zespół

11.27.21
A- A A+

Zespół

 

Michał Słowik – Prezes Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż.. Na co dzień pracownik Gminy Gniewino. Michał współtworzył organizację, jest współautorem Lokalnej Strategii Rozwoju. Do jego zadań należy nadzór nad prawidłową realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym nad funkcjonowaniem i działaniem Stowarzyszenia.

Kontakt: prezes@bursztynowypasaz.pl

 

 

Joanna Jeka – Specjalista ds. kadrowych i księgowości. Asia jest z nami od początku i dzięki niej sprawy finansowe są dopięte na ostatni guzik.

 

Emilia Waśkowska – Specjalista ds. naboru wniosków i administracji, do niedawna pracownik Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, obecnie wspiera nasze stowarzyszenie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kontakt: e.waskowska@bursztynowypasaz.pl

 

Justyna Wiszniewska- Specjalista ds. współpracy i promocji.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.