Unia Europejska Leader PROW 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

Jesteś tutaj: Realizacje LSR 2007 -2013

01.18.22
A- A A+

Realizacje LSR 2007 -2013

Głównym celem Lokalnej Grupy Działania Bursztynowy Pasaż jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie Gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa, Łeba, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.

Lokalna Strategia Rozwoju to przede wszystkim organizowanie naborów wniosków i realizacja przez beneficjentów projektów o charakterze infrastrukturalnym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Do tej pory w ramach realizacji strategii wydatkowano ponad 5,5 mln złotych pomocy - na poniższych mapkach prezentujemy wybrane zrealizowane operacje.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.