Analiza SWOT i II wersja diagnozy obszaru do LSR 2023-2027

Prezentujemy analizę SWOT oraz II wersję diagnozy obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, która stanowi wyjściowy materiał sporządzony na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w zakresie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

Utworzono: 19-01-2023

Przedstawiamy Państwu analizę SWOT oraz diagnozę obszaru po konsultacjach społecznych , która stanowi II wersję dokumentu. Ostateczny kształt diagnoza nabierze po stworzeniu całego dokumentu LSR, tak aby była zgodna z wytycznymi dokumentacji konkursowej. Wszystkie otrzymane od Państwa uwagi zostały przeanalizowane, a te które pokazywały zależności i dane, do których był dostęp zostały uwzględnione w prezentowanym dokumencie.